Tag Archives: bảo việt đà nẵng

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ngược lại, bên mua bảo hiểm sẽ phải […]

Gói bảo hiểm trọn đời cho người trụ cột gia đình

bảo hiểm nhân thọ

1 sứ mệnh tiên phong của bảo hiểm nhân thọ : bảo vệ thu nhập người trụ cột gia đình Thu nhập của người trụ cột rất quan trọng, bởi nó trực tiếp đảm nhiệm các chi phí của gia đình, từ sinh hoạt, học hành, y tế đến các khoản du lịch, giải trí […]