Tag Archives: bảo hiểm nhân thọ là gì

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ngược lại, bên mua bảo hiểm sẽ phải […]